Title: Por Ui Duangjun

Por ui Duangjun ll, 2019,Video installation, Bowls, soil, plants, Photograph, Video 5.08 min


เรื่องราวความประทับใจของผมและคุณปู่อายุ 93 ปีชื่อพ่ออุ้ยดวงจันทร์ ผู้อุปฐากของวัดป่าผาแด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในทุกๆเช้าพ่ออุ้ยจะคอยนำอาหารที่พระได้จากการบิณฑบาตรในหมู่บ้าน นำมาส่งให้ที่วัดและนำอาหารที่ได้มาต้มรวมกันเพื่อให้เป็นอาหารสุกสะอาดแล้วนำถวายพระ ภาษาเหนือเรียกว่า หรือที่ภาษาเหนือเรียกว่า "แกงโฮ๊ะ" ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านผาแด่นนี้จะทำอาหารลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไป

พ่ออุ้ยดวงจันทร์ทำเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มจน ปัจจุบันท่านเริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้ว แต่พ่ออุ้ยก็ยังคงพยายามทำเช่นนี้ทุกๆวัน เรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้มานั้น ทำให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเอง ทั้งวัย ร่างกาย และจิตใจ ทำให้ทัศนะเรื่องของชีวิตนั้นเปลี่ยนไป บางครั้งก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เรียบง่าย จากการสังเหตุ จากวิถีชีวิตที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติ ที่ตัวผมนั้นไม่ค่อยได้สัมผัส จากการเกิดและเติบโตในสังคมเมือง ทั้งหมดก่อเกิดคำถามที่ว่า เราเติบโตมาเพื่ออะไร เรากินเพื่ออะไร เรามีชีวิตเพื่อแสวงหาสิ่งใด